Примери

Ние предлагаме пълен пакет услуги, т.е. ние превеждаме не само текста, но и всичко останало.

Графики

Една снимка казва много повече от хиляда думи - има голяма разлика между един сух текст и документ с илюстрация, който се чете много по-лесно. Но и самата снимка често съдържа текст, който трябва да се преведе. Ние можем да отделим текстовете в снимките, да ги преведем и да изготвим за всеки език отделен набор от снимки.

Диаграми

Числа и данни могат да бъдат разбрани много по-добре с диаграми. Именно тези диаграми почти винаги съдържат текст, който обяснява какво се изразява с тях.

Инфографики ...

Софтуер

Ние можем да извършваме софтуерно локализиране, независимо от използвания програмен език или използваните файлови формати. Можем да извършваме преводи и директно в изходния текст, с други думи можем да превеждаме и програми, които не са интернационализирани, т.е. при тях не е предвиден превод на текстовете на други езици.

Географски карти

Много фирми се нуждаят от пътни описания или други географски карти. Ние можем да превеждаме и тях и да ги адаптираме към съответния език. Някога били ли са Ви нужни допълнителни разяснения към някое сложно пътно описание? По желание превеждаме директно в графиката също и описания като например "Завийте при бензиностанцията на дясно".

Без ограничения - всичко е възможно

В илюстрациите на много ръководства с инструкции се използват номера за обяснение на компонентите, тъй като това улеснява превода. Но защо да се прави компромис с качеството? На мнение сме, че преводът трябва да е ориентиран към потребностите на клиентите, а не документът да се адаптира към евентуалните ограничени възможности на преводаческите бюра. Смятаме, че преводът в никакъв случай не трябва да води до влошаване на качеството на документа. Ние не само превеждаме всичко - ние превеждаме всичко така, както Вие го желаете.

Тук виждате пример със снимка така, както често се среща в ръководства с инструкции за експлоатация на автомобили. В първия вариант са използвани номера (които се използват, когато преводаческото бюро не може да обработва текст в изображения), а под него се вижда вариант с преведения текст директно в изображението. В кой вариант намирате резервоара със спирачна течност по-бързо?

Придвижете курсора през показаните вдясно езици, за да превключите на съответния език.