Често задавани въпроси

В какви срокове е готов един превод?

Продължителността на работата по превода зависи от дължината на текста, който трябва да бъде преведен. По принцип важи следното: 8 стандартни страници с по 25 реда на ден.

Но всичките ни клиенти всъщност говорят и английски език...

Възможно е всичките Ви клиенти да говорят и английски език, но това не е учудващо в случай, че рекламата и присъствието Ви в интернет-пространството са само на английски език.

Търсачките в интернет (като например google) подреждат резултатите най-напред на езика, на който се търси. Това означава, че дори ако работите с уеб-браузър, който е настроен на немски език и търсите думата вятър (на немски език - Wind, на английски - wind) или друга дума, която и на немски и на английски се пише еднакво, търсачката ще покаже с предимство страници на немски език. Търсачките оценяват интернет-страниците и възоснова на обема на съдържанието. Една интернет-страница с 10 превода има 10 пъти повече съдържание; по този начин интернет-страницата става по-голяма и излиза на по-предна позиция в резултатите от търсенето.

Съществуват също така и търсачки, които са специализирани в търсене на езици, различни от английския (например Yandex за руски език с 64% пазарен дял в Русия или Baidu за китайски език с 63% пазарен дял в Китай). При такива търсачки въобще не се появяват резултати на английски език или те се нареждат съвсем накрая - за разлика от оперирани от американски фирми търсачки.

Преводът на интернет-страницата Ви (и на друг маркетингов материал) Ви осигурява нови клиенти по следния начин:

  • Много клинети търсят в интернет на език, различен от английския. Ако предлагате Вашия продукт на този език, страницата Ви ще бъде показана като резултат от търсенето, в противен случай клиентът въобще няма да разбере за продукта Ви - независимо дали той говори английски или не.
  • Въпреки че много клиенти говорят английски като втори език, повечето хора предпочитат към тях да се обръщат на родния им език. Особено в сферите, където конкуренцията е голяма, това може да помогне на страницата Ви да изпъкне на фона на останалите.
  • Въпреки че в много страни се преподава английски език, "училищните" знания често не достигат за добра преценка на продукта след прочитане на описанието му - особено ако възоснова на това е нужно да се вземе дадено финансово решение.

Конфиденциалност на данните

Професионалната ни етика ни задължава пазим тайна. Това важи за всички вътрешни и външни сътрудници, които са подписали съответните декларации за конфиденциалност.

Какви формати могат да бъдат превеждани?

По принцип можем да работим с почти всички стандартни формати и сме гъвкави по отношение на патентираните формати. Успоредно със стандартните за бранша формати (DOCX, ODT, XLSX, ODS, PDF) можем да работим и с такива, с които други срещат затруднения - например файлови формати за снимки (GIF, PNG, JPG), векторни графики (SVG), програмни изходни кодове (PHP, Python, Javascript, C и т.н.) или много други различни формати (SQL, SGML, XML). Ако не е договорено нещо друго, ще Ви изпратим преводите в същия формат, в който сме го получили.

Придвижете курсора през показаните вдясно езици, за да превключите на съответния език.